TỔNG HỢP LỖI RESET COUNTER TRÊN IPHONE

Vào Cài đặt > Quyền riêng tư > Phân tích & Cải tiến > Dữ liệu phân tích > Panic-full. Sau đó tìm kiếm dữ liệu phía sau PanicString

Trên máy tính:

Nhấn tổ hợp phím Ctrl+F sau đó nhập dữ liệu cần tìm. Ví dụ: WDT Timeout
Dữ liệuKết Quả Phân TíchNhận Xét
Userspaceuserspace watchdog timeoutCáp sạc
i2c0 (A8)U1202 U1501 U1502 U1700
i2c0 (A9)U2000 U4000 U4020
i2c0 (A10)U1801 U3703 U3701 U4001 U2301
i2c0 (A11)U2700 U5600 U5660 U6110 J6400
i2c0 (A12)U2700 U6110 J6400
i2c1 (A8)U1580 U1400 U1401 U1601 J2118
i2c1 (A9)U3800 U2300 U3700 U4500
i2c1 (A10)U1801 U2101 U4601
i2c1 (A11)J4300 J6400
i2c1 (A12)J4300
i2c2Cáp Camera trước, cảm biến, loa trong
i2c2 (A10)U3301 J4503
i2c2 (A11)U3301 J4200 U5000 Cáp sạc
i2c2 (A12)U5002
i2c3 (A10)Cáp sạc
i2c4 (A11)Logic Eeprom
i2c5 (A10)Logic Eeprom
SMC i2cm0 (A11)U3100 U3300 U3400 U6200 J3200
SMC i2cm0 (A12)U3300 U3400 U6200 J3200
SMC i2cm1 (A11)chip USB
SMC i2cm1 (A12)chip USB
SMC PANICCPU
AOP PANICCáp nguồn, Cảm biến, Mic trên cáp nguồn
AOP PANIC No pulse onRung, Chuông, IC audio, IC quản lý rung
AOP DATA ABORTHở chân CPU
AOP NMI POWERCáp nguồn
AMCC ErrorCảm biến ánh sáng, Tiệm cận, Các đường từ CPU ra
WDT timeoutPin, Chân pin, Cáp sạc, Rung
PMP NMI FIQNguồn Cấp cho CPU
Attemping to forcibly halt CPU…cpu0 fail to halt with errorLỗi hoặc hở chân CPU
fed err(parity counter overflow multi hit ICTAG) reported via serrorFix lại hoặc thay thế ổ cứng
Invaild queue element linkage Fix lại hoặc thay thế ổ cứng
ANS/ANS2 Ổ cứng, Giao tiếp CPU với Ổ cứng
Void applesynopsysMIPID SIControllerCáp camera trước, cảm biến, loa trong
A freed zone element has been modifiedĐóng lại CPU
Anc-postnand.c1260 asser failed link Fix lại hoặc thay thế ổ cứng
basebandBaseband
Firmware fatalPhần mềm
AppleBCMWLANWifi, Bluetooth
Stacks+routined-2019-01-29…….Kiểm tra Pin, tiếp xúc pin trên iPad
SMC DATA ABORTLỗi Giao tiếp CPU không bình thường
WKDMD ERRORỔ cứng, Giao tiếp CPU với Ổ cứng
LLCBaseband/Audio
L2CLoa ngoài, IC Chuông
apcie(0:s3e)Ổ cứng
apcie(wlan)IC Wifi
Kernel data abortCPU
AppleSOC hot hot hotIC Audio hoặc IC Wifi
nvmeỔ cứng
Dart-disp0 SMMU errorCamera sau
CP_COM_NORM REQUESTCPU, Ổ cứng, Camera
AGXK AGXAcceletorcon quay hồi chuyển (Cảm biến xoay)
sks request timeoutCPU
initproc exited/Bad tailq elm/Prev- nextGiao động
Sleep\wake hang detectedLiên quan đến âm thanh và nguồn cấp CPU
Apple PPMPin, IC Sạc

Đang cập nhật…